Responsabilitat social corporativa i compromís amb el territori