ESTACIONAMENT, MANTENIMENT I DESMANTELLAMENT

En l'actualitat, realitzen aquestes activitats en l'aeroport de Castelló les empreses: Brok-air Aviation Group y E-Cube Solutions