Zona d'Activitats Complementàries

zac
ZAC
ZAC

POL EMPRESARIAL

És competència de la societat pública Aerocas el desenvolupament de la denominada Zona d'Activitats Complementàries (ZAC), que comprén una superfície de 208 hectàrees i on està previst l'emplaçament d'empreses relacionades amb l'aeronàutica i la logística, a més d'un altre tipus d'activitats industrials i econòmiques.

La ZAC està inclosa en el Pla Director de l'aeroport, que defineix dos àmbits d'actuació: la zona industrial, amb una superfície de 53,39 hectàrees; i la zona de reserva interior, amb una superfície de 154,98 hectàrees. És objectiu estratègic d’Aerocas promoure en esta reserva de sòl un pol econòmic vinculat a l'aeroport. El desenvolupament de la ZAC es realitzarà per fases i en funció de la demanda empresarial.